CVIT TV

10月4日(水)19:00-20:30
「DES 20Years ~PCIの「過去」と「未来」を考える~」